Universal light healing, is een healing en coaching 1 op 1, waarin je stap voor stap bij je hogere zelf komt. Om zo in verbinding te komen met het bewustzijnsveld.

Ieder heeft zijn eigen tempo, dus bij een 1 op 1 benadering is er geen afleiding door verschillende frequenties, die om verschillende uitleg vragen. Maar alleen aandacht voor jouw unieke en specifieke groei.

 

____________________________________________________________________


Je kijkt naar de spiegeling, buiten je, met je hoofd (mentaal).

Je ontdekt hierin, de waarheid, met je geest.


Als je hier een gewoonte van maakt, ontdek je de spiritualiteit in het leven.


Deze navigeert je terug naar je ware wezen, steeds dieper en dieper.


Steeds subtieler tot bijna onzichtbaar, omdat je dichter bij je ware wezen komt. Wat zich eerst zichtbaar toont, gaat over in een overheersende voelbaarheid.

Je trilling verschuift.


Het leven is je gegeven om jezelf te beleven, die bestaat uit verschillende vormen en niet-vormen.

Als deze vorm wordt begrepen waarvoor je hiervoor hebt gekozen, kan er ruimte ontstaan voor de andere vormen, om zich aan te dienen.


Maak ruimte in jeZelf door inzicht te krijgen in je eigen creaties, waardoor zij getransformeerd of losgelaten kunnen worden. De gecreëerde ruimte, maakt plaats voor een onbeperkt 'Zijn'.


Het enige wat Universal light healing doet is 'ruimte' brengen.


Ruimte in de vastheid van energie, een blokkade.


De ruimte zorgt voor beter zicht of voeling met jeZelf, waardoor 'dat' opvalt wat aandacht vraagt voor transformatie.


Ruimte in je hoofd,

Ruimte in organen

Ruimte in spieren

Ruimte in bewustzijn.

Het maakt niet uit. 

Ruimte zorgt voor het omhoog komen van je oorspronkelijkheid, het Zuivere deel van jezelf, waardoor de toevoegingen herkent kunnen worden als rommel/vuil wat je zelf hebt toegevoegd (aannames, patronen).


De een heeft veel toevoegingen, de ander minder. Veel toevoegingen op je oorspronkelijkheid kan jouw ruimtelijkheid zo 

verdichten/verkleven, dat er fysieke klachten ontstaan. Ik zeg dit omdat het voor sommige een proces is.


Je energie verruimen, geeft ruimte voor het sneller kunnen trillen van de energie, waardoor de energetische trilling kan verhogen, en hierdoor zuiverder/transparanter wordt.


Je wordt geholpen in het verhelderen, zuiveren van Jezelf, naar de oorspronkelijkheid. De weg naar je ware Zelf.


__________________________________

Wat doet Universal light healing.

In de praktijk beginnen we eerst een gesprek. Dit doen we om te ontdekken waar jouw blokkade of rode draad van reageren vanuit aannames of patronen ligt.

Als dit punt ontdekt is, kan hier de healing op gedaan worden om dit stuk van blokkeren te activeren in 'ervaren'. Door het gesprek is er al een ander perspectief uitgelegd om uit deze 'ervaring'te komen.

Het gesprek verduidelijkt wat je doet om er bewust van te worden in je hoofd, en de healing zorgt ervoor dat je het gaat voelen in de periode erna, om werkelijk te ervaren wat je doet zodat je het nieuwe perspectief kunt integreren.

Dit nieuwe perspectief moet dan wel bewust aan de ervaring gekoppeld worden, om te ervaren dat het anders kan 'voelen'.

De ingang van verandering is altijd  'weten én voelen'.💫

__________________________________


De praktijk is toch net ff anders dan de theorie.


De 'ervaring', zorgt voor verandering, niet 'het weten' alleen.


Universal light healing haalt je blokkade niet weg, maar haalt je er juist doorheen.


Op de tafel zelf wordt naar boven gehaald waar je nu inzit. 


Na de behandeling krijg je een ervaring hierop, waarin je jezelf voelt, in een ervaring van dit blokkerende stuk.


Om jezelf hierin te voelen,  waardoor je opnieuw kunt reageren vanuit het NU, en niet blijft hangen in de onderdrukte gevoelens van het verleden.


Universal light healing geeft ruimte aan je geblokkeerde stuk om er te zijn.

De aanpassingen vallen weg, waardoor je de waarheid van je, eigen gevoel, hierin weer ervaart, en van hieruit reageert in een eerlijke reaktie vanuit je Zelf, Nu.

Hart en ziels-reaktie.


Het is de reaktie kunnen toelaten van het Nu moment, en hierdoor je blokkade herkennen, om te voelen waar het kan transformeren. 


Blokkades zijn alleen maar aanwezig om jezelf dieper te vinden, tot waar jij hier op aarde wilt groeien door ervaring, naar een bepaald bewustzijn.


Zij zorgen gewoon dat je ergens hapert, waardoor het eerder aandacht vraagt naar verandering. 


Het is voor iedereen anders na eigen ziels-verlangen.


En ook alleen door  zichzelf te herkennen in een, voelend begrijpen, als jouw aanwezige essentie hierin.


Hoe bewuster je wordt hierin, hoe bewuster je de richting begrijpt, tot waar je wilt Zijn, het is jouw eigen ziels-verlangen.


Het is op lichamelijk vlak ervaren, voordat je het op psychologisch vlak kunt accepteren.


Een mens sluit de ervaring op in zijn lichaam, en kan alleen door het weer te voelen, de gecomprimeerde ervaringen veranderen, of begrijpen voor inzicht.


Hoe werkt Universal light healing hierin.


Jouw bewustzijn staat in verbinding met jouw essentie, en deze essentie staat weer in verbinding met jouw intentie hier op aarde. En hiermee sta jij weer in verbinding met andere vormen in andere dimensies, die verbinding hebben met deze intentie met onderliggende essentie.


Deze verbondenheid kan zich gaan manifesteren in vormen, die zich kunnen aandienen in het ontastbare.


Deze ontastbare vormen zijn bewustzijns-vormen die een bepaald beeld geven, die iets duidelijk maken in voelen en 'weten' tegelijkertijd.


Op deze manier werkt Universal light healing ook.

In de healing dienen zich ook vormen aan die mij iets laten voelen en 'weten' tegelijkertijd.


Dit 'weten' en voelen triggert telepathisch iets in mij om koppelingen te maken, die nodig zijn in de energie van de klant.

Zij creëren een verandering in de energie van de klant, waardoor zij op het punt voor verdere ontwikkeling worden gezet, van hun blauwdruk.