Universal light healing, is een healing en coaching 1 op 1, waarin je stap voor stap bij je hogere zelf komt. Om zo in verbinding te komen met het bewustzijnsveld.

Ieder heeft zijn eigen tempo, dus bij een 1 op 1 benadering is er geen afleiding door verschillende frequenties, die om verschillende uitleg vragen. Maar alleen aandacht voor jouw unieke en specifieke groei.

 

______________________________________________________________________________


Je kijkt naar de spiegeling, buiten je, met je hoofd (mentaal).

Je ontdekt hierin, de waarheid, met je geest.


Als je hier een gewoonte van maakt, ontdek je de spiritualiteit in het leven.


Deze navigeert je terug naar je ware wezen, steeds dieper en dieper.


Steeds subtieler tot bijna onzichtbaar, omdat je dichter bij je ware wezen komt. Wat zich eerst zichtbaar toont, gaat over in een overheersende voelbaarheid.

Je trilling verschuift.


Het leven is je gegeven om jezelf te beleven, die bestaat uit verschillende vormen en niet-vormen.

Als deze vorm wordt begrepen waarvoor je hiervoor hebt gekozen, kan er ruimte ontstaan voor de andere vormen, om zich aan te dienen.


Maak ruimte in jeZelf door inzicht te krijgen in je eigen creaties, waardoor zij getransformeerd of losgelaten kunnen worden. De gecreëerde ruimte, maakt plaats voor een onbeperkt 'Zijn'.


Het enige wat Universal light healing doet is 'ruimte' brengen.


Ruimte in de vastheid van energie, een blokkade.


De ruimte zorgt voor beter zicht of voeling met jeZelf, waardoor 'dat' opvalt wat aandacht vraagt voor transformatie.


Ruimte in je hoofd,

Ruimte in organen

Ruimte in spieren

Ruimte in bewustzijn.

Het maakt niet uit. 

Ruimte zorgt voor het omhoog komen van je oorspronkelijkheid, het Zuivere deel van jezelf, waardoor de toevoegingen herkent kunnen worden als rommel/vuil wat je zelf hebt toegevoegd (aannames, patronen).


De een heeft veel toevoegingen, de ander minder. Veel toevoegingen op je oorspronkelijkheid kan jouw ruimtelijkheid zo 

verdichten/verkleven, dat er fysieke klachten ontstaan. Ik zeg dit omdat het voor sommige een proces is.


Je energie verruimen, geeft ruimte voor het sneller kunnen trillen van de energie, waardoor de energetische trilling kan verhogen, en hierdoor zuiverder/transparanter wordt.


Je wordt geholpen in het verhelderen, zuiveren van Jezelf, naar de oorspronkelijkheid. De weg naar je ware Zelf.


www.universal-light-healing.com